User Tools

Site Tools


public:obaveze_i_prava_studenata

Obaveze i prava studenata

Pohađanje nastave

Od studenata se očekuje da budu prisutni na najmanje 70% predavanja što će se pratiti pomoću X-ica. (Molimo studente da se redovito registriraju pomoću svojih X-ica.)

Kolokviji

Tijekom semestra održat će se dva kolokvija. Prolazak na oba kolokvija je obavezan za dobivanje potpisa u indeks i za pristupanje usmenom dijelu ispita. Studenti koji ne prođu pojedini kolokvij, ili koji nisu zadovoljni ocjenom, mogu pisati njihov ispravak (obično tjedan dana nakon kolokvija). Studentima koji su pisali ispravak kolokvija u obzir se uzima samo ta ocjena.

Studenti koji polože samo jedan kolokvij (ili njegov ispravak) moraju pisati tzv. master kolokvij (piše se otprilike tjedan dana nakon ispravka drugog kolokvija) koji vrijedi umjesto obadva kolokvija. Studenti koji nisu položili ni prvi niti drugi kolokvij (odnosno pripadne ispravke kolokvija) ne mogu pristupiti master kolokviju.

Blicevi

Tijekom semestra održat će se 2 - 4 blica: kratka brzinska testa (na zaokruživanje). Rezultati iz bliceva nisu uvjet za potpis, ali utječu na konačnu ocjenu iz kolegija.

Uvjeti za potpis

Potpis iz kolegija mogu dobiti studenti koji su na nastavi bili najmanje 70% i koji su položili oba kolokvija (ili pripadne ispravke kolokvija, ili master kolokvij).

Pismeni ispit

Pismenog dijela ispita nema, tj. usmeni dio ispita je odrađen putem kolokvija.

Usmeni ispit

Usmeni dio ispita održava se tijekom uobičajenih ispitnih rokova. Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti isključivo studenti koji su zadovoljili gore navedene uvjete za potpis. Usmeni ispit se prijavljuje putem ISVU sustava.

Na usmenom dijelu ispita student odgovara na dvije ili tri grupe pitanja:
(A) Pitanja za prag prolaznosti - Student izvlači dva pitanja i na njih mora glatko i pouzdano odgovoriti. Uspješno odgovaranje na ova pitanja ne znači i prolazak na ispitu; za polaganje ispita treba uspješno odgovoriti na pitanja B
(B) Pitanja za ocjenu 2 - 4 - Pitanja za ocjenu dovoljan (2) - vrlo dobar (4)
(C) Pitanja za ocjenu 5 - Ako je student stekao ocjenu vrlo dobar ili odličan iz pismenog dijela ispita i potpuno odgovorio na pitanja iz grupe B, može izvlačiti jedno pitanje iz grupe C i odgovarati za ocjenu odličan

← start

public/obaveze_i_prava_studenata.txt · Last modified: 2020/05/21 13:08 by cbasletic.phy@pmf.hr

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki