User Tools

Site Tools


public:obaveze_i_prava_studenata

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
public:obaveze_i_prava_studenata [2017/10/02 17:32]
cbasletic.phy@pmf.hr [Usmeni ispit]
public:obaveze_i_prava_studenata [2021/02/23 16:59] (current)
cbasletic.phy@pmf.hr [Usmeni ispit]
Line 3: Line 3:
 Od studenata se očekuje da budu prisutni na najmanje 70% predavanja što će se pratiti pomoću X-ica. (Molimo studente da se redovito registriraju pomoću svojih X-ica.) Od studenata se očekuje da budu prisutni na najmanje 70% predavanja što će se pratiti pomoću X-ica. (Molimo studente da se redovito registriraju pomoću svojih X-ica.)
 ==== Kolokviji ==== ==== Kolokviji ====
-Tijekom semestra održat će se dva kolokvija. Prolazak na oba kolokvija je obavezan za dobivanje potpisa u indeks i za pristupanje usmenom dijelu ispita. Studenti koji ne prođu pojedini kolokvij mogu pisati njihov ispravak (obično tjedan dana nakon kolokvija). Studenti koji polože samo jedan kolokvij (ili njegov ispravak) moraju pisati tzv. //master kolokvij// (piše se otprilike tjedan dana nakon ispravka drugog kolokvija) koji vrijedi umjesto obadva kolokvija. Studenti koji nisu položili ni prvi niti drugi kolokvij (odnosno pripadne ispravke kolokvija) ne mogu pristupiti master kolokviju.+Tijekom semestra održat će se dva kolokvija. Prolazak na oba kolokvija je obavezan za dobivanje potpisa u indeks i za pristupanje usmenom dijelu ispita. Studenti koji ne prođu pojedini kolokvij, ili koji nisu zadovoljni ocjenom, mogu pisati njihov ispravak (obično tjedan dana nakon kolokvija). Studentima koji su pisali ispravak kolokvija u obzir se uzima samo ta ocjena.  
 + 
 +Studenti koji polože samo jedan kolokvij (ili njegov ispravak) moraju pisati tzv. //master kolokvij// (piše se otprilike tjedan dana nakon ispravka drugog kolokvija) koji vrijedi umjesto obadva kolokvija. Studenti koji nisu položili ni prvi niti drugi kolokvij (odnosno pripadne ispravke kolokvija) ne mogu pristupiti master kolokviju.
 ==== Blicevi ==== ==== Blicevi ====
 Tijekom semestra održat će se 2 - 4 blica: kratka brzinska testa (na zaokruživanje). Rezultati iz bliceva nisu uvjet za potpis, ali utječu na konačnu ocjenu iz kolegija. Tijekom semestra održat će se 2 - 4 blica: kratka brzinska testa (na zaokruživanje). Rezultati iz bliceva nisu uvjet za potpis, ali utječu na konačnu ocjenu iz kolegija.
Line 14: Line 16:
  
 Na usmenom dijelu ispita student odgovara na dvije ili tri grupe pitanja:\\ Na usmenom dijelu ispita student odgovara na dvije ili tri grupe pitanja:\\
-{{:secure:pitanja:pitanjaa.pdf|(A) Pitanja za prag prolaznosti}}{{::public:media:lock.png?nolink|}} - Student izvlači dva pitanja i na njih mora glatko i pouzdano odgovoriti. Uspješno odgovaranje na ova pitanja ne znači i prolazak na ispitu; za polaganje ispita treba uspješno odgovoriti na pitanja B\\ +{{:secure:pitanja:pitanjaa.pdf|(A) Pitanja za prag prolaznosti}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} - Student izvlači dva pitanja i na njih mora glatko i pouzdano odgovoriti. Uspješno odgovaranje na ova pitanja ne znači i prolazak na ispitu; za polaganje ispita treba uspješno odgovoriti na pitanja B\\ 
-{{:secure:pitanja:pitanjab.pdf|(B) Pitanja za 2 - 4}}{{::public:media:lock.png?nolink|}} - Pitanja za ocjenu dovoljan (2) - vrlo dobar (4)\\ +{{:secure:pitanja:pitanjab.pdf|(B) Pitanja za ocjenu 2 - 4}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} - Pitanja za ocjenu dovoljan (2) - vrlo dobar (4)\\ 
-{{:secure:pitanja:pitanjac.pdf|(C) Pitanja za ocjenu 5}}{{::public:media:lock.png?nolink|}} - Ako je student stekao ocjenu vrlo dobar ili odličan iz pismenog dijela ispita i+{{:secure:pitanja:pitanjac.pdf|(C) Pitanja za ocjenu 5}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} - Ako je student stekao ocjenu vrlo dobar ili odličan iz pismenog dijela ispita i 
 potpuno odgovorio na pitanja iz grupe B, može izvlačiti jedno pitanje iz grupe C potpuno odgovorio na pitanja iz grupe B, može izvlačiti jedno pitanje iz grupe C
-i odgovarati za ocjenu odličan\\ +i odgovarati za ocjenu odličan\\    
 + 
 [[:start|← start]] [[:start|← start]]
public/obaveze_i_prava_studenata.1506958367.txt.gz · Last modified: 2017/10/02 17:32 by cbasletic.phy@pmf.hr