User Tools

Site Tools


public:ispiti_i_rokovi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
public:ispiti_i_rokovi [2021/07/09 16:55]
cbasletic.phy@pmf.hr [2. kolokvij - ispravak]
public:ispiti_i_rokovi [2021/09/22 11:44]
cbasletic.phy@pmf.hr [2. jesenski rok - srijeda, 15.09.2021, F13, 09:00 sati]
Line 16: Line 16:
   * 2. kolokvij će biti održan u **četvrtak, 01.07.2021** od 16h-18h sati u prostoriji **F08**. Gradivo: poglavlja 37-39, 43 ('Moderna fizika').   * 2. kolokvij će biti održan u **četvrtak, 01.07.2021** od 16h-18h sati u prostoriji **F08**. Gradivo: poglavlja 37-39, 43 ('Moderna fizika').
   * {{ :secure:rezultati:2.kolokvij.pdf|Rezultati 2. kolokvija}} {{:public:media:lock.png?nolink|}} (nakon žalbi)   * {{ :secure:rezultati:2.kolokvij.pdf|Rezultati 2. kolokvija}} {{:public:media:lock.png?nolink|}} (nakon žalbi)
-  * Uvid u kolokvij će biti u ponedjeljak, 05.07.2021. u 10:00 sati. Molim da pričekate nastavnika ispred ulaza u zgradu fizike.+
  
 ====2. kolokvij - ispravak==== ====2. kolokvij - ispravak====
   * Ispravak 2. kolokvija će biti održan u **četvrtak, 08.07.2021** od 17h-19h sati u prostoriji **F102**.   * Ispravak 2. kolokvija će biti održan u **četvrtak, 08.07.2021** od 17h-19h sati u prostoriji **F102**.
-  * {{ :secure:rezultati:2.kolokvij-ispravak.pdf|Rezultati ispravka 2. kolokvija}} +  * {{ :secure:rezultati:2.kolokvij-ispravak.pdf|Rezultati ispravka 2. kolokvija}} {{:public:media:lock.png?nolink|}} (nakon žalbi) 
-  * Uvid u kolokvij će biti u ponedjeljak, 12.07.2021. u 10:00 sati. Molim da pričekate nastavnika ispred ulaza u zgradu fizike.+
  
  
 ====Master kolokvij==== ====Master kolokvij====
   * Master kolokvij će biti održan u **četvrtak, 15.07.2021.** od 16h-19h sati u prostoriji **F14**.   * Master kolokvij će biti održan u **četvrtak, 15.07.2021.** od 16h-19h sati u prostoriji **F14**.
 +  * Master kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su položili barem 1. ili 2. kolokvij (ili njihove ispravke). <color #ed1c24>(Ovaj uvjet je iznimno maknut ovaj semestar.)</color>
 +  * {{ :secure:rezultati:master-kolokvij.pdf|Rezultati Master kolokvija}} {{:public:media:lock.png?nolink|}} (nakon žalbi)
 +  * Uvid u kolokvij će biti u ponedjeljak, 19.07.2021. u 10:00 sati. Molim da pričekate nastavnika ispred ulaza u zgradu fizike ili u auli FO.
 ===== Usmeni ispiti ===== ===== Usmeni ispiti =====
  
-====Usmeni ispiti - 1. ljetni rok - srijeda, 07.07.2021, F12, 09:00 sati ====+====1. ljetni rok - srijeda, 07.07.2021, F12, 09:00 sati ====
   * Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU   * Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU
-  * Raspored odgovaranja:\\ <wrap indent>09:30 - Božanović, Cindrić, Stepinac</wrap>\\ 
  
  
-====Usmeni ispiti - 2. ljetni rok - četvrtak, 15.07.2021, F102, 09:00 sati ====+====2. ljetni rok - četvrtak, 15.07.2021, F102, 09:00 sati ====
   * Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU   * Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU
  
 +====1. jesenski rok - utorak, 07.09.2021, F13, 09:00 sati ====
 +  * Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU
 +
 +====2. jesenski rok - srijeda, 15.09.2021, F13, 09:00 sati ====
 +  * Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU
 +
 +
 +====Dodatni jesenski rok - četvrtak, 23.09.2021, F25, 09:00 sati ====
 +  * Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU
 +  * Raspored odgovaranja:\\ <wrap indent>10:00 - Brkičić, Brus, Pavičić</wrap>\\ <wrap indent>11:00 - Svirčić, Mužević, Rukavina</wrap>\\
 =====Rezultati bliceva===== =====Rezultati bliceva=====
 Uslijed Covid-19 situacije, ovaj semestar nije bilo bliceva. Uslijed Covid-19 situacije, ovaj semestar nije bilo bliceva.
public/ispiti_i_rokovi.txt · Last modified: 2021/09/27 17:06 by cbasletic.phy@pmf.hr