User Tools

Site Tools


start

Osnove fizike 4 (prof. smjerovi)

Osnovne informacije

Nastava

  • Predavanja: izv. prof. dr. sc. Mario Basletić
  • Vježbe: Ana Najev, mag. phys., Damjan Blažeka, mag. phys.
  • Demonstrature: Bruno Pavlaković

Gdje i kada

  • Predavanja: ponedjeljak i četvrtak, F08, 0800-1000
  • Vježbe/seminar i demonstrature: srijeda, F102, 1100-1400

Literatura

  • Predavanja (Termodinamika. Moderna fizika)
  • H. D. Young, R. A. Freedman, A. Lewis Ford: Sears and Zemansky's university physics, 13th ed. (Addison-Wesley, 2012.), 17-20, 37-40 i 43
  • The Feynman Lectures on Physics, Volume I i Volume II (neobavezno)

Ostale informacije

Obavijesti

[2021.06.14.] U četvrtak 17.06.2021. u 8:45 sati bit će održano završno predavanje, u živo, u prostoriji F08. Molimo studente da dođu u što većem broju, jer će između ostalog biti dogovoren i termin kolokvija. Molimo studente da putem anonimne ankete (koja se nalazi na vrhu zaštićenog dijela web stranica Predavanja) jave eventualne prijedloge za tematiku ovog predavanja iz gradiva ovog kolegija.
[2021.06.09.] Molimo studente za pomoć pri izradi diplomskog ispita:

Studentice Tatjana Lukarić i Marina Mrkonjić sa smjera prof. fizike i kemije rade diplomski rad u kojem mjere pokrete očiju studenata dok rješavaju konceptualne zadatke iz valne optike. Kolegicama su potrebni ispitanici. Testiranje traje oko jedan sat i odvija se na FER-u (Unska 3). Za sudjelovanje u istraživanju, javite se kolegici Lukarić da se dogovorite oko termina testiranja:
Tatjana Lukarić
Kao zahvalu za sudjelovanje u testiranju, dobit ćete majicu, lopticu i privjesak.

[2021.06.07.] Vježbe iz čest.-valne dualnosti i Bohr-ovog modela sri 09.06.21. F102, 11h
[2021.06.04.] Molimo sve studente da riješe anonimni konceptualni test (iz gradijenta, integrala i proporcionalnosti). Tekst se nalazi na web stranici Razumijevanje poteškoća u primjeni nekih matematičkih koncepata na studiju fizike i sadržaj su diplomskog rada kolegice sa smjera prof. mat-fiz.
[2021.05.31.] Vježbe iz relativnosti, sri 02.06.21. F102, 11h. Iskoristit ćemo sva tri sata prema rasporedu s time da će se održati vježbe prva dva sata, a treći sat demonstrature.
[2021.05.31.] Rezultati ispravka kolokvija: vidjeti na Ispiti i rokovi. Žalbe utorak 1.6. u 10h.
[2021.05.21.] Termin žalbi na rezultate 1. kolokvija: ponedjeljak, 24.5.2021 u 10:00 [2021.05.11.] Objavljeni su termini 1. kolokvija i Ispravka 1. kolokvija. Više →
[2021.05.08.] Ponavljanje za kolokvij u živo će se održati u srijedu, 12.05.2021, s početkom u 12:00 sati u dvorani F08 F102. (Rješavat ćemo zadatke s kolokvija. Ako imate zadatke koje želite da se riješe možete mi slati na mail: bpavlako.phy@pmf.hr).
[2021.02.23.] Prvi (uvodni) sat iz kolegija će biti održan u ponedjeljak, 01.03.2021. u 9:00 sati u prostoriji F08 (a ne u 08:00 sati). Molim da dođe što više studenata kako bismo se dogovorili o režimu nastave tijekom ovog semestra, ali s obzirom na COVID virus, ovaj semestar se očekuje isti režim kao i prošli semestar.
[2021.02.23.] Novi naputak za provođenje zaštitnih mjera na Fizičkom odsjeku tijekom pandemije COVID-19
[2021.02.23.]** Buddy sistem na Fizici - sustav za pomoć, informacije i savjete u vezi kolegija, profesora, literature, faksa i studiranja općenito.

start.txt · Last modified: 2021/06/14 12:50 by cbasletic.phy@pmf.hr