User Tools

Site Tools


public:obaveze_i_prava_studenata

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
public:obaveze_i_prava_studenata [2018/02/02 00:45]
cbasletic.phy@pmf.hr [Usmeni ispit]
public:obaveze_i_prava_studenata [2020/01/17 10:11] (current)
cbasletic.phy@pmf.hr [Usmeni ispit]
Line 21: Line 21:
 potpuno odgovorio na pitanja iz grupe B, može izvlačiti jedno pitanje iz grupe C potpuno odgovorio na pitanja iz grupe B, može izvlačiti jedno pitanje iz grupe C
 i odgovarati za ocjenu odličan\\ i odgovarati za ocjenu odličan\\
- 
-Neki savjeti u vezi pitanja za usmeni: 
-  * //diskutirajte// - konačne formule bez detaljnih izvoda 
-  * //navedite// ili //formulirajte// - samo treba navesti traženo 
-  * //skicirajte// - najčešće znači da treba nacrtati detaljnu shematsku sliku, ili okvirni graf bez konkretnih vrijednosti (numeričkih ili simboličkih) 
-  * //nacrtajte// - nacrtati što točniji graf i/ili sliku, s konkretnim (numeričkim ili simboličkim) vrijednostima 
-  * //dokažite// - navesti točan izvod (od početka do kraja), zajedno s pretpostavkama za taj izvod 
  
 [[:start|← start]] [[:start|← start]]
public/obaveze_i_prava_studenata.1517528716.txt.gz · Last modified: 2018/02/02 00:45 by cbasletic.phy@pmf.hr