User Tools

Site Tools


public:obaveze_i_prava_studenata

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
public:obaveze_i_prava_studenata [2017/11/29 09:53]
cbasletic.phy@pmf.hr [Kolokviji]
public:obaveze_i_prava_studenata [2020/01/17 10:11] (current)
cbasletic.phy@pmf.hr [Usmeni ispit]
Line 17: Line 17:
 Na usmenom dijelu ispita student odgovara na dvije ili tri grupe pitanja:\\ Na usmenom dijelu ispita student odgovara na dvije ili tri grupe pitanja:\\
 {{:secure:pitanja:pitanjaa.pdf|(A) Pitanja za prag prolaznosti}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} - Student izvlači dva pitanja i na njih mora glatko i pouzdano odgovoriti. Uspješno odgovaranje na ova pitanja ne znači i prolazak na ispitu; za polaganje ispita treba uspješno odgovoriti na pitanja B\\ {{:secure:pitanja:pitanjaa.pdf|(A) Pitanja za prag prolaznosti}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} - Student izvlači dva pitanja i na njih mora glatko i pouzdano odgovoriti. Uspješno odgovaranje na ova pitanja ne znači i prolazak na ispitu; za polaganje ispita treba uspješno odgovoriti na pitanja B\\
-{{:secure:pitanja:pitanjab.pdf|(B) Pitanja za 2 - 4}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} - Pitanja za ocjenu dovoljan (2) - vrlo dobar (4)\\+{{:secure:pitanja:pitanjab.pdf|(B) Pitanja za ocjenu 2 - 4}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} - Pitanja za ocjenu dovoljan (2) - vrlo dobar (4)\\
 {{:secure:pitanja:pitanjac.pdf|(C) Pitanja za ocjenu 5}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} - Ako je student stekao ocjenu vrlo dobar ili odličan iz pismenog dijela ispita i {{:secure:pitanja:pitanjac.pdf|(C) Pitanja za ocjenu 5}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} - Ako je student stekao ocjenu vrlo dobar ili odličan iz pismenog dijela ispita i
 potpuno odgovorio na pitanja iz grupe B, može izvlačiti jedno pitanje iz grupe C potpuno odgovorio na pitanja iz grupe B, može izvlačiti jedno pitanje iz grupe C
public/obaveze_i_prava_studenata.1511945607.txt.gz · Last modified: 2017/11/29 09:53 by cbasletic.phy@pmf.hr