User Tools

Site Tools


public:ispiti_i_rokovi

This is an old revision of the document!


Ispiti i rokovi

Kolokviji

1. kolokvij (15.11.2019)

 • 1. kolokvij će biti održan u petak, 15.11.2019 od 11h-13h sati, u prostoriji F08.
 • Rezultati 1. kolokvija (nakon žalbi)
 • Uvid u kolokvij će biti u utorak, 19.11.2019. u 10:00 sati, u prostoriji F12 u prizemlju

1. kolokvij - ispravak (21.11.2019)

 • Ispravak 1. kolokvija će biti održan u četvrtak, 21.11.2019. od 17h-19h u prostoriji F08.
 • Uvid u kolokvij će biti u srijedu, 27.11.2019. u 13:00 sati, u prostoriji F13 u prizemlju

2. kolokvij (31.01.2020)

 • 2. kolokvij će biti održan u petak, 31.01.2020 od 11h-13h sati u prostoriji F08.
 • Rezultati 2. kolokvija (nakon žalbi)
 • Uvid u kolokvij će biti u ponedjeljak, 03.02.2020. u 10:00 sati, u prostoriji F223 (2. kat)

2. kolokvij - ispravak (07.02.2020)

 • Ispravak 2. kolokvija će biti održan u petak, 07.02.2020 od 10h-12h sati u prostoriji F08.
 • Uvid u kolokvij će biti u ponedjeljak, 10.02.2020. u 10:00 sati, u prostoriji F223 (2. kat)

Master kolokvij (14.02.2020)

 • Master kolokvij će biti održan u petak, 14.02.2020. od 10h-13h sati u prostoriji F102.
 • Master kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su položili barem 1. ili 2. kolokvij (ili njihove ispravke). (Ovaj uvjet je iznimno maknut ovaj semestar.)
 • Uvid u kolokvij će biti u četvrtak, 20.02.2020. u 10:00 sati, u prostoriji F26.

Usmeni ispiti

Usmeni ispiti - 1. zimski rok - ponedjeljak, 10.02.2020, F25, 09:00 sati

 • Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU

Usmeni ispiti - 2. zimski rok - ponedjeljak, 24.02.2020, F25, 09:00 sati

 • Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU

Usmeni ispiti - ljetni rokovi 2020.

Prvi rok za usmeni ispit će vrlo vjerojatno biti u ponedjeljak, 29.06.2020. Detalji će biti objavljeni naknadno.

1. ljetni rok - utorak, 30.06.2020, F12, 08:00 sati (prijašnji termin: ponedjeljak, 29.06.2020)

 • Rok je pomaknut zbog održavanja pismenih ispita; u ISVU će ostati prijašnji datum, a ispit će biti održan s novim datumom
 • Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU (prijava na prijašnji datum, 29.06.2020.)
 • Uslijed Covid-19 situacije molimo sve studente da obrate pažnju na ove i ove upute. Konkretno, molimo studente da dođu u predviđeni termin ispita (ili malo ranije), i pričekaju izvan zgrade poštujući uputu o držanju socijalne distance.

2. ljetni rok - četvrtak, 09.07.2020, F12, 09:00 sati

 • Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU

Izvanredni ljetni rok - ponedjeljak, 20.07.2020, F12

 • Ovo je dodatni rok koji nije mogao bit održan tijekom ljetnog semestra
 • Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU

1. jesenski rok - srijeda, 02.09.2020, F12

 • Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU

2. jesenski rok - ponedjeljak, 14.09.2020

 • Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU

Dodatni jesenski rok - srijeda, 23.09.2020

 • Dodatni rok, zbog COVID-19 situacije
 • Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU

Rezultati bliceva

Blic 1 - rezultati
Blic 2 - rezultati
Blic 3 - rezultati

← start

public/ispiti_i_rokovi.1598993569.txt.gz · Last modified: 2020/09/01 22:52 by cbasletic.phy@pmf.hr