User Tools

Site Tools


public:ispiti_i_rokovi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
public:ispiti_i_rokovi [2020/07/19 11:14]
cbasletic.phy@pmf.hr [Izvanredni ljetni rok - ponedjeljak, 20.07.2020, F12]
public:ispiti_i_rokovi [2021/12/16 16:18] (current)
cbasletic.phy@pmf.hr [Rezultati bliceva]
Line 1: Line 1:
 ====== Ispiti i rokovi ====== ====== Ispiti i rokovi ======
 ===== Kolokviji ===== ===== Kolokviji =====
-====1. kolokvij (15.11.2019)==== +====1. kolokvij (25.11.2021) ==== 
-  * 1. kolokvij će biti održan u **petak15.11.2019** od 11h-13h sati, u prostoriji **F08**. +  * 1. kolokvij će biti održan u **četvrtak25.11.2021** od 13h-15h sati, u prostoriji **F102**. 
-  * {{ :secure:rezultati:1.kolokvij.pdf |Rezultati 1. kolokvija}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} (nakon žalbi) +  * {{ :secure:rezultati:1.kolokvij.pdf|Rezultati 1. kolokvija}} {{:public:media:lock.png?nolink|}} (nakon žalbi) 
-  * Uvid u kolokvij će biti u utorak19.11.2019. u 10:00 sati, u prostoriji F12 u prizemlju+  * Uvid u kolokvij će biti u ponedjeljak29.11.2021. u 10:00 sati. Molimo studente da čekaju kod porte/ulaza Fizičkog odsjeka. 
 +====1. kolokvij - ispravak ==== 
 +  * Ispravak 1. kolokvija će biti održan u **četvrtak, 02.12.2021** od 17h-19h sati, u prostoriji **F08**. 
 +  * {{ :secure:rezultati:1.kolokvij-ispravak.pdf |Rezultati ispravka 1. kolokvija}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} 
  
-====1. kolokvij - ispravak (21.11.2019)==== +====2. kolokvij ====
-  * Ispravak 1. kolokvija će biti održan u **četvrtak, 21.11.2019.** od 17h-19h u prostoriji **F08**. +
-  * {{ :secure:rezultati:1.kolokvij-ispravak.pdf |Rezultati ispravka 1. kolokvija}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} (nakon žalbi) +
-  * Uvid u kolokvij će biti u srijedu, 27.11.2019. u 13:00 sati, u prostoriji F13 u prizemlju+
  
-====2. kolokvij (31.01.2020)==== +====2. kolokvij - ispravak ====
-  * 2. kolokvij će biti održan u **petak, 31.01.2020** od 11h-13h sati u prostoriji **F08**. +
-  * {{ :secure:rezultati:2.kolokvij.pdf |Rezultati 2. kolokvija}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} (nakon žalbi) +
-  * Uvid u kolokvij će biti u ponedjeljak, 03.02.2020. u 10:00 sati, u prostoriji F223 (2. kat)+
  
-====2. kolokvij - ispravak (07.02.2020)==== +====Master kolokvij ====
-  * Ispravak 2. kolokvija će biti održan u **petak, 07.02.2020** od 10h-12h sati u prostoriji **F08**. +
-  * {{ :secure:rezultati:2.kolokvij-ispravak.pdf |Rezultati ispravka 2. kolokvija}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} +
-  * Uvid u kolokvij će biti u ponedjeljak, 10.02.2020. u 10:00 sati, u prostoriji F223 (2. kat)+
  
-====Master kolokvij (14.02.2020)==== 
-  * Master kolokvij će biti održan u **petak, 14.02.2020.** od 10h-13h sati u prostoriji **F102**. 
-  * Master kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su položili barem 1. ili 2. kolokvij (ili njihove ispravke). <color #ed1c24>(Ovaj uvjet je iznimno maknut ovaj semestar.)</color> 
-  * {{ :secure:rezultati:master-kolokvij.pdf |Rezultati master kolokvija}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} (nakon žalbi) 
-  * Uvid u kolokvij će biti u četvrtak, 20.02.2020. u 10:00 sati, u prostoriji F26. 
 ===== Usmeni ispiti ===== ===== Usmeni ispiti =====
-====Usmeni ispiti - 1. zimski rok - ponedjeljak, 10.02.2020, F25, 09:00 sati==== +====1. zimski rok ====
-  * Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU+
  
-====Usmeni ispiti - 2. zimski rok - ponedjeljak, 24.02.2020, F25, 09:00 sati==== +====2. zimski rok ====
-  * Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU+
  
 +====1. ljetni rok ====
  
-==== Usmeni ispiti - ljetni rokovi 2020.==== +====2. ljetni rok ====
-Prvi rok za usmeni ispit će //<color #ed1c24>vrlo vjerojatno</color>// biti u **ponedjeljak, 29.06.2020.** Detalji će biti objavljeni naknadno. +
- +
-====1. ljetni rok - utorak, 30.06.2020, F12, 08:00 sati (prijašnji termin: ponedjeljak, 29.06.2020)==== +
-  * <color #ed1c24>Rok je pomaknut zbog održavanja pismenih ispita; u ISVU će ostati prijašnji datum, a ispit će biti održan s novim datumom</color> +
-  * Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU (<color #ed1c24>prijava na prijašnji datum, 29.06.2020.</color>+
-  * Uslijed Covid-19 situacije molimo sve studente da obrate pažnju na [[http://www.pmf.unizg.hr/_news/49554/Protokol-ispiti%20u%20ljetnom%20roku.pdf|ove]] i [[http://www.pmf.unizg.hr/_news/49734/naputak_covid_FO_6_2020.pdf|ove]] upute. Konkretno, molimo studente da dođu u predviđeni termin ispita (ili malo ranije), i pričekaju izvan zgrade poštujući uputu o držanju socijalne distance. +
- +
- +
-====2. ljetni rok - četvrtak, 09.07.2020, F12, 09:00 sati==== +
-  * Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU +
-  * Raspored odgovaranja:\\ <wrap indent>09:00 - Bilić, Radetić, Čanaki</wrap>\\ <wrap indent>10:00 - Franić, Matjanec, Medved</wrap>\\ <wrap indent>11:00 - Žegrec, Šamarija, Svirčić</wrap>\\ <wrap indent>12:00 - Ivetta, Parat, Štulić</wrap>\\ <wrap indent>14:00 - Tokić, Horvat, Rukavina</wrap>\\ +
- +
-====Izvanredni ljetni rok - ponedjeljak, 20.07.2020, F12==== +
-  * Ovo je dodatni rok koji nije mogao bit održan tijekom ljetnog semestra +
-  * Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU +
-  * Raspored odgovaranja:\\ <wrap indent>09:30 - Radetić, Puh, Svirčić</wrap>\\ <wrap indent>10:30 - Šamarija, Žegrec, Medved</wrap>\\+
  
 =====Rezultati bliceva===== =====Rezultati bliceva=====
 {{:secure:rezultati:blic1-rez.pdf|Blic 1}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} - rezultati\\ {{:secure:rezultati:blic1-rez.pdf|Blic 1}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} - rezultati\\
-{{:secure:rezultati:blic2-rez.pdf|Blic 2}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} - rezultati\\ +{{:secure:rezultati:blic2-rez.pdf|Blic 2}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} - rezultati 
-{{:secure:rezultati:blic3-rez.pdf|Blic 3}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} - rezultati+
  
 [[:start|← start]] [[:start|← start]]
public/ispiti_i_rokovi.1595150065.txt.gz · Last modified: 2020/07/19 11:14 by cbasletic.phy@pmf.hr