User Tools

Site Tools


public:ispiti_i_rokovi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
public:ispiti_i_rokovi [2020/07/08 15:59]
cbasletic.phy@pmf.hr [2. ljetni rok - četvrtak, 09.07.2020, F12, 09:00 sati]
public:ispiti_i_rokovi [2021/12/16 16:18]
cbasletic.phy@pmf.hr [Rezultati bliceva]
Line 1: Line 1:
 ====== Ispiti i rokovi ====== ====== Ispiti i rokovi ======
 ===== Kolokviji ===== ===== Kolokviji =====
-====1. kolokvij (15.11.2019)==== +====1. kolokvij (25.11.2021) ==== 
-  * 1. kolokvij će biti održan u **petak15.11.2019** od 11h-13h sati, u prostoriji **F08**. +  * 1. kolokvij će biti održan u **četvrtak25.11.2021** od 13h-15h sati, u prostoriji **F102**. 
-  * {{ :secure:rezultati:1.kolokvij.pdf |Rezultati 1. kolokvija}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} (nakon žalbi) +  * {{ :secure:rezultati:1.kolokvij.pdf|Rezultati 1. kolokvija}} {{:public:media:lock.png?nolink|}} (nakon žalbi) 
-  * Uvid u kolokvij će biti u utorak19.11.2019. u 10:00 sati, u prostoriji F12 u prizemlju+  * Uvid u kolokvij će biti u ponedjeljak29.11.2021. u 10:00 sati. Molimo studente da čekaju kod porte/ulaza Fizičkog odsjeka. 
 +====1. kolokvij - ispravak ==== 
 +  * Ispravak 1. kolokvija će biti održan u **četvrtak, 02.12.2021** od 17h-19h sati, u prostoriji **F08**. 
 +  * {{ :secure:rezultati:1.kolokvij-ispravak.pdf |Rezultati ispravka 1. kolokvija}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} 
  
-====1. kolokvij - ispravak (21.11.2019)==== +====2. kolokvij ====
-  * Ispravak 1. kolokvija će biti održan u **četvrtak, 21.11.2019.** od 17h-19h u prostoriji **F08**. +
-  * {{ :secure:rezultati:1.kolokvij-ispravak.pdf |Rezultati ispravka 1. kolokvija}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} (nakon žalbi) +
-  * Uvid u kolokvij će biti u srijedu, 27.11.2019. u 13:00 sati, u prostoriji F13 u prizemlju+
  
-====2. kolokvij (31.01.2020)==== +====2. kolokvij - ispravak ====
-  * 2. kolokvij će biti održan u **petak, 31.01.2020** od 11h-13h sati u prostoriji **F08**. +
-  * {{ :secure:rezultati:2.kolokvij.pdf |Rezultati 2. kolokvija}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} (nakon žalbi) +
-  * Uvid u kolokvij će biti u ponedjeljak, 03.02.2020. u 10:00 sati, u prostoriji F223 (2. kat)+
  
-====2. kolokvij - ispravak (07.02.2020)==== +====Master kolokvij ====
-  * Ispravak 2. kolokvija će biti održan u **petak, 07.02.2020** od 10h-12h sati u prostoriji **F08**. +
-  * {{ :secure:rezultati:2.kolokvij-ispravak.pdf |Rezultati ispravka 2. kolokvija}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} +
-  * Uvid u kolokvij će biti u ponedjeljak, 10.02.2020. u 10:00 sati, u prostoriji F223 (2. kat)+
  
-====Master kolokvij (14.02.2020)==== 
-  * Master kolokvij će biti održan u **petak, 14.02.2020.** od 10h-13h sati u prostoriji **F102**. 
-  * Master kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su položili barem 1. ili 2. kolokvij (ili njihove ispravke). <color #ed1c24>(Ovaj uvjet je iznimno maknut ovaj semestar.)</color> 
-  * {{ :secure:rezultati:master-kolokvij.pdf |Rezultati master kolokvija}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} (nakon žalbi) 
-  * Uvid u kolokvij će biti u četvrtak, 20.02.2020. u 10:00 sati, u prostoriji F26. 
 ===== Usmeni ispiti ===== ===== Usmeni ispiti =====
-====Usmeni ispiti - 1. zimski rok - ponedjeljak, 10.02.2020, F25, 09:00 sati==== +====1. zimski rok ====
-  * Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU+
  
-====Usmeni ispiti - 2. zimski rok - ponedjeljak, 24.02.2020, F25, 09:00 sati==== +====2. zimski rok ====
-  * Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU+
  
 +====1. ljetni rok ====
  
-==== Usmeni ispiti - ljetni rokovi 2020.==== +====2. ljetni rok ====
-Prvi rok za usmeni ispit će //<color #ed1c24>vrlo vjerojatno</color>// biti u **ponedjeljak, 29.06.2020.** Detalji će biti objavljeni naknadno. +
- +
-====1. ljetni rok - utorak, 30.06.2020, F12, 08:00 sati (prijašnji termin: ponedjeljak, 29.06.2020)==== +
-  * <color #ed1c24>Rok je pomaknut zbog održavanja pismenih ispita; u ISVU će ostati prijašnji datum, a ispit će biti održan s novim datumom</color> +
-  * Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU (<color #ed1c24>prijava na prijašnji datum, 29.06.2020.</color>+
-  * Uslijed Covid-19 situacije molimo sve studente da obrate pažnju na [[http://www.pmf.unizg.hr/_news/49554/Protokol-ispiti%20u%20ljetnom%20roku.pdf|ove]] i [[http://www.pmf.unizg.hr/_news/49734/naputak_covid_FO_6_2020.pdf|ove]] upute. Konkretno, molimo studente da dođu u predviđeni termin ispita (ili malo ranije), i pričekaju izvan zgrade poštujući uputu o držanju socijalne distance. +
-  * Raspored odgovaranja:\\ <wrap indent>08:00 - Evačić, Mužević</wrap>\\ <wrap indent>09:00 - Brkičić, Papoči, Puh</wrap>\\ <wrap indent>10:00 - Rukavina</wrap>\\ <wrap indent>11:00 - Stojčić, Badurina-Dudić, Čanaki</wrap>\\ <wrap indent>12:00 - Franić, Matjanec, Šamarija</wrap>\\ +
- +
-====2. ljetni rok - četvrtak, 09.07.2020, F12, 09:00 sati==== +
-  * Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU +
-  * Raspored odgovaranja:\\ <wrap indent>09:00 - Bilić, Žegrec, Čanaki</wrap>\\ <wrap indent>10:00 - Franić, Matjanec, Medved</wrap>\\ <wrap indent>11:00 - Radetić, Šamarija, Svirčić</wrap>\\ <wrap indent>12:00 - Ivetta, Parat, Štulić</wrap>\\ <wrap indent>14:00 - Tokić, Horvat, Rukavina</wrap>\\ +
- +
-====Izvanredni ljetni rok - ponedjeljak, 20.07.2020, F12, 09:00 sati==== +
-  * Ovo je dodatni rok koji nije mogao bit održan tijekom ljetnog semestra +
-  * Molim studente da pravovremeno prijave usmeni ispit u ISVU +
-  * Raspored odgovaranja će biti objavljen naknadno+
  
 =====Rezultati bliceva===== =====Rezultati bliceva=====
 {{:secure:rezultati:blic1-rez.pdf|Blic 1}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} - rezultati\\ {{:secure:rezultati:blic1-rez.pdf|Blic 1}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} - rezultati\\
-{{:secure:rezultati:blic2-rez.pdf|Blic 2}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} - rezultati\\ +{{:secure:rezultati:blic2-rez.pdf|Blic 2}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} - rezultati 
-{{:secure:rezultati:blic3-rez.pdf|Blic 3}}{{:public:media:lock.png?nolink|}} - rezultati+
  
 [[:start|← start]] [[:start|← start]]
public/ispiti_i_rokovi.txt · Last modified: 2022/04/15 08:29 by cbasletic.phy@pmf.hr